Medarbejdere


Helen Gregory, Forstanderindehg@alexandrakollegiet.dk2942 5284
Grunduddannelse: Socialpædagog. Efteruddannet velfærdsantropolog.Procesleder, Marte Meo-terapeut og systemisk familieterapeut. Professionel erfaring: Implementering og udvikling af Ung Mor - projekt i Sydhavn. Ansvarlig for bofællesskab for unge. Flerfamilieterapeut, individuel familieterapeut, udvikling af pigegruppe for piger i alderen 10-13 år og 14-18 år. Pilotprojekt Flik Flak, et bevægelsesprojekt for børn med overvægt. Pilotprojekt: Flerfamilie gruppetilbud for forældre med førskolebørn. Tillidsmand og medarbejder på dagbehandlingsinstitution for børn i alderen 0-6 år.
Birgit Brøndum, Uddannelseskonsulent (stilling nedlægges 30. juni 2017)bb@alexandrakollegiet.dk2942 5290
Birgit er uddannet sygeplejerske og har arbejdet som sådan i 10 år. Senere taget en informatikuddannelse. Har herefter arbejdet i Social- og beskæftigelsessektoren. Har lang og bred erfaring inden for rådgivning i sociale spørgsmål, beskæftigelse, uddannelse og integration - både som underviser, vejleder og jobkonsulent. Var med i projekt T2F, der fokuserede på unge uden afsluttet 9. klasse. Siden været med i strategi, planlægning og implementering af den daværende københavnske Jobpatrulje, der var en udegående funktion i udsatte boligområder.