Mål


Alexandrakollegiet overordende mål, er at støtte den unge mor i at opnå selvforsørgelse gennem uddannnelse samt at tilbyde optimale betingelser for, at hun bliver i stand til at skabe et meningsfyldt liv for sig selv og sit barn.

"Nu har jeg en meget målrettet plan skrevet ned, for hvad det er jeg gerne vil og hvad det er jeg skal og jeg prøver hele tiden at finde nye ting. Jeg har fået mere og mere energi og selvtillid. Og meget mere tiltro til, at jeg bestemmer, hvad der skal se"

Kollegianer