Bestyrelse


Alexandrakollegiets bestyrelse består pr. 19.06.2017 af: 

Formand: Heidi Graff: hegm@phmetropol.dk

Søren Torpegaard : Soeren.Torpegaard.Bech@regionh.dk

Ole Nilsson : ole.nilsson@gmail.com

Charlotte Clante : cc@km.dk

Desuden deltager socialfaglig koordinator fra Alexandrakollegiet Mette Løth, vicedirektør for Mødrehjælpen Trine Shaldemose og generalsekretær for Livsværk Ebbe Wendt Lorenzen. 

Den selvejende institution Alexandrakollegiet er stiftet af Mødrehjælpen og Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge. (Nu Livsværk)

Mødrehjælpen 
Abel Cathrines Gade 13
1654 København V
Telefon 3345 8600 

Livsværk
Dronningensvej 4, 2. sal 
Postboks 169 
2000 Frederiksberg 
Telefon 3388 3636