Unge mødre


Unge mødre  
I 2004 blev der lavet en evaluering af Alexandrakollegiet. Heri beskrives en række karakteristika for unge mødre, som kan vanskeliggøre vejen mod uddannelse og selvforsørgelse. Det vurderes, at de karakteristika stadig er gældende for de unge mødre, der i dag bor på kollegiet: 

- Deres egen opvækst har været præget af brud, svigt, vold og andre socialt belastende faktorer. 

- De er midt i deres ungdom og har endnu ikke udviklet en sikker identitet som voksne. 

- På grund af det tidlige moderskab har de ofte ikke færdiggjort deres ungdomsuddannelse. 

- De er alene om deres barn/børn og har ofte kun et sparsomt (eller intet) netværk at trække på f.eks. hvis barnet bliver sygt. 

- De står ofte - fordi deres netværk er sparsomt - meget alene om livets andre små såvel som store forhold f.eks. børneopdragelse eller valg og gennemførelse af uddannelse. 

- Deres økonomiske ressourcer er begrænsede, fordi de er eneforsørgere og fordi de ofte ikke har fået bidt sig ordentligt fast på arbejdsmarkedet. 

- De har ikke bare ansvar for sig selv, men også for et barn, der gerne skal sikres de bedst mulige betingelser i opvæksten. 

(Kilde: Alexandrakollegiet - en evaluering af unge enlige mødres vej til selvforsøgelse, 2004) 

På kollegiet tilbydes en tryg ramme om livet som mor og studerende. En plads på kollegiet giver ro, mulighed for at være en del af et fællesskab og en tæt relation til robuste støttende voksne. Den trygge ramme, som kollegiet tilbyder har stor betydning for både mødre og børns trivsel.