Mentorer


På Alexandrakollegiet defineres en mentor som en voksen og livserfaren person, der tilbyder den unge m/K af sin livserfaring, viden og måske nye perspektiver på livet generelt og de problemstillinger specifikt, de unge måtte opleve undervejs. Det er et menneske som giver den unge m/k håb og opbakning, også når livet i perioder kan være svært. 

Typisk er vores frivillige aldersmæssigt fra slutningen af 20’erne til starten af 70’erne. De har alle meget forskellige erhvervs- og uddannelsesbaggrunde. Nogle er i slutningen af deres studie, nogen er erhvervsaktive og andre er gået på efterløn eller pension. 

Vi arbejder med to forskellige former for mentor: livsmentor og uddannelsesmentor. 

Livsmentorens støtte retter sig mod den unge m/k liv generelt. Det kan blot være ’en at tale med’, en at tage en tur i biografen med eller det kan være hjælp til at budgetlægning eller let  aflastning i forhold til barnet. Kvindernes behov er forskellige, og samtidig handler støtten naturligvis af, hvad mentor kan bidrage med. 

Uddannelsesmentorens fokus ligger på de behov, som den unge m/k har i forhold til sin uddannelse og efterfølgende indtræden på arbejdsmarkedet. Der kan eksempelvis være behov for lektiehjælp eller støtte i efterfølgende jobsøgningsproces. Mentoren vil typisk have en uddannelses- og erhvervsbaggrund i retning af den unge mors uddannelsesvalg. 

Rollen som mentor giver mulighed for givende relationer til Alexandrakollegiets unge m/k og børn og mulighed for samarbejde med andre frivillige og naturligvis med kollegiets unge m/k. Vi tilbyder også løbende kurser og foredrag, eksempelvis i konfliktløsning, sund ernæring etc. 

Hvor meget tid kræver det frivillige arbejde?                             
Det er vidt forskelligt, hvad man som mentor byder ind med tidsmæssigt. Det er vigtigt, at man som frivillig giver det, som kan passe med ens øvrige liv. Vores frivillige lægger i gennensnit omkring 3 timer om ugen. Det afhænger af den unge m/k behov og af hvad den enkelte mentor har mulighed for at lægge af tid.  

Alle frivillige på Alexandrakollegiet skal aflevere en ren straffeattest samt børneattest. Herudover underskriver man en tavshedserklæring. 

Henvendelse 
Alexandrakollegiet 
Druehaven 25 
2500 Valby 

Kontaktperson: Mette Løth

Email: info@alexandrakollegiet.dk 
Telefon: 3616 2822